Moodboards

- med blikk for detaljer og helhet.

Her kommer inspirasjonsplansjer av ulike type rom, f. eks. stue/kjøkken/soveromog bad.